نظرات دانشجویان

خانم سنا رحمانی

اقای امیر تجری

اقای آرشام ارزیده

خانم سارا سهرابی

خانم سایان کشاورز

اقای علی کرمی

خانم افسون حسین پناهی

اقای احمد منصوری

خانم لیلا بامداد

اقای روهام عزیزی

خانم مائده صیاحی

خانم هستی مهرپناه

خانم شهرزاد علی محمدی

اقای ماهان محمدیان

خانم مهسا احمدی

خانم دیانا ایزدی

اقای بهنام علیخانی

خانم فاطمه حبیبی

آقای ارشیا حسینی

خانم پرتو خوش

خانم آیناز خلیل اللهی

خانم مبینا افشاری

خانم هلیا خالدیان

خانم نجمه میری